Go Back

Svetovanje in izvedba projektov:

IDZ - idejna zasnova projekta

PGD - projekt za gradbeno dovoljenje

PZI - projekt za izvedbo

Izvedba projekta, izgradnja na ključ

 

Znanje in izkušnje, ki so vam na razpolago smo si pridobili na različnih nalogah-projektih od leta 1987 dalje.

Na projektih ladjedelništva (Švedska, Finska), poslovnih objektov doma in po svetu, ter gradnje individualnih hiš kot celovitih rešitev v zaključenih celotah-naseljih z lastno zasnovo urbanizma ter oblikovanje objektov.

Delo na različnih nalogah v različnih kulturnih sredinah, Amerike in Rusije ter doma nam je omogočilo bogato paleto različnega znanja, vpogleda v različne možnosti: kulturo bivanja, oblikovne in tehnične rešitve, ki so vedno dobro usklajene z obliko in potrebo ter so brezkompromisno v službi funkcije in uporabnosti.